Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

İlamsız Takip Nedir, Ne Demek

460
Abone ol

 
İlamsız Takip Nedir, Ne Demek
Bir mahkeme kararına dayanmaktadır.Hatta alacaklının elinde alacağını tevsik eden bir senet bulunması şart değildir.Ancak bu alacağın paraya taalluk etmesi lazımdır.İlamlı takip ile ilamsız takip arasında şu fark vardır.İlamlı takipte alacaklı, alacağını almak için önce borçlusu aleyhine mahkemeye dava açar ve davanın sonunda alacağı kararı (ilamı) icraya koyarak alacağını tahsil eder.İlamsız takipte ise alacaklı mahkemede dava açmadan doğrudan doğruya elindeki borç senedine istinaden icraya müracaatla takip talebinde bulunur.Bir paranın ödenmesine veya teminatın verilmesine dair olan cebri icralar, takip talebi ile başlar.