Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Kamu Alacakları Nedir

106

 
Kamu Alacakları Nedir, Ne Demek
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 1. maddesi, “Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç ve ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı faiz gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur” hükmü ile kamu alacaklarını tanımlamakta ve bunların kapsamını açıklamaktadır.