Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Kamu Mal Varlığı Nedir

143

 
Kamu Mal Varlığı Nedir, Ne Demek
Muhasebei Umumiye Kanunu 2. maddesi kamu mal varlığını (devletin mal varlığı) tanımlamıştır. Buna göre, “Devletin mal varlığı, devletçe satılan ve alınan her türlü vergi ve resim ile devlete ait nakit, hisse senedi, her türlü taşınır ve taşınmaz eşya, mal, kıymet ve bunların gelirleri, kiraları ile satış bedellerinden oluşur.”