Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Kıymetli Evrak Ve Menkul Kıymet Nedir, Ne Demek

1.446
Abone ol

 
Kıymetli Evrak Ve Menkul Kıymet Nedir, Ne Demek
Üzerinde yazılı hakkın senetten ayrı olarak ileri sürülemediği ve ayrı olarak başkasına devredilemeyen yazılı senetlere kıymetli evrak denmektedir.Senet ibraz edilmeksizin hiçbir hak ileri sürülemez ve talep edilemez.Poliçe, bono, çek, hisse senedi, konşimento, tahvil, varant kıymetli avrak türleridir.Devir bakımından isme yazılı, emre yazılı ve hamile yazılı senet olarak üçe ayrılır.İsme yazılı senetleri devir beyanı ile, emre yazılı senetler ciro ile başkasına devredilebilir.Tedavül imkanı çok olan hamile yazılı senetler ise hak sahibi olduğu senedin teslimi ile hakkın da devredilebildiği senetlerdir.Menkul kıymet ise ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, mistik nitelikte, seri halde çıkarılan, ibareleri aynı olan kıymetli evraktır.