Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Konsolide Mali Tablo Nedir, Ne Demek

247

 
Konsolide Mali Tablo Nedir, Ne Demek
Ana ortaklığın ünvanı altında düzenlenen ve ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların ve kontrol gücü ana ortaklıkta olan iştiraklerin konsolidasyon yöntemi uygulanmak suretiyle varlıklar, yabancı kaynaklar, özkaynaklar, gelir ve karlar ile gider ve zararlarını bir bütün olarak gösteren, kontrol gücü ana ortaklıkta olmayan iştiraklerin ise özkaynaklardan pay alma yöntemi uygulanarak eklenmesi suretiyle oluşturulan konsolide bilanço, konsolide gelir tablosu ve bu tabloların eki olan diğer konsolide mali tablolar ile dipnotları ifade eder.