Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Mahkemelere Hitaben Verilen Teminat Mektubu Nedir, Ne Demek

175

 
Mahkemelere Hitaben Verilen Teminat Mektubu Nedir, Ne Demek
İşlemelerin tehri, ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararları için ilgili mahkemelere ve tereke hakimliklerine, icra dairelerince haciz konulması, haczin geçici olarak kaldırılması veya icraya bir taahhütte bulunulması hallerinde icra dairelerine hitaben verilen teminat mektuplarıdır.Kurum riski aleyhine dava açan kişinin veya üçüncü kişilerin, zarara uğradıkları iddiası ile zararın tazmini için teminat mektubu lehdarı aleyhine ayrıca tazminat davası açmaları ve bu davayı kazanmaları halinde söz konusu olmaktadır.