Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Muhasebenin Amaçları Nedir

425

 
Muhasebenin Amaçları Nedir, Ne Demek
1-   Tacirler kendileriyle iş ilişkisinde olan diğer tacirlerin durumlarını muhasebe kayıtları ile daha iyi bilirler,2-   Yapılan ticari bir teşebbüste, sahip olduğu değerleri tespit etmek, kontrol etmek ve görülen eksiklerle ilgili tedbir almak muhasebe ile mümkün olur,3-   İşlem ve çalışmaların sonuçları muhasebe ile daha çabuk ve daha doğru alınır,4-   Gerektiğinde (daha çok anlaşmazlık durumlarında) ilgili belge ve bilgiler muhasebe kayıtlarından mahkemelere  gösterilerek sonuca ulaşılır.
Vergi Usul Kanunu Yönünden Muhasebenin Amaçları
1-   Muhasebe mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit eder,2-   Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap sonuçlarını tespit eder,3-   Vergi ile ilgili işlemleri belirtir,4-   Mükellefin hesap kayıtları yardımıyla (emanet değerler dahil) üçüncü şahısların vergi durumlarının kontrol edilmesine yardımcı olur.