Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Okun Yasası Nedir

39

 
Okun Yasası Nedir, Ne Demek
Amerikan ekonomisine ilişkin büyüme ile işsizlik rakamlarını inceleyen Arthur Okun, reel büyüme oranının yüksek olduğu yıllarda işsizlik oranının düştüğünü, aksine reel büyüme oranının düşük düzeyde kaldığı hatta negatif olduğu yıllarda, işsizlik oranının arttığını saptamıştır. Arthur Okun’un reel büyüme oranı ile işsizlik arasındaki ilişkiyi, bir formülle ifade etmesi, bu görüşün daha sonra Okun Yasası diye ifade edilmesine neden olmuştur.Okun yasası, reel büyüme hızının %2,25’in üzerine çıktığı yıllarda, reel gelirin %2.25 oranının üzerindeki her %1’lik artışının, işsizlik oranında %0.5’lik bir azalma sağladığı şeklindedir.Örneğin milli gelirde %5.25’lik bir artış olduğu bir yılda, işsizlik oranı %1.5 oranında azalmaktadır.(%5,25 – %2,25 = %3 ve %3/2 = %1,5) Okun yasası olarak ifade edilen bu ilişkinin, yıllık nüfus artış hızının %1 civarında olduğu ABD için geçerli olduğunu belirtmek gerekir.Gelişmekte olan ülkelerde de böyle bir oransal ilişkiyi saptamak mümkün olmakla birlikte, bu grup ilkelerde nüfus artış hızı fazla olduğundan, reel büyüme hızından çıkarılması gereken &2,25’lik oranın bu orandan daha yüksek ve her ilave %1’lik reel büyüme hızı nedeniyle işsizlik oranındaki azalma da %0,5’ten az olacaktır.Ülkemizde 1975-1995 yılları arasında büyümenin %4,3’ünü aşan her %1’lik puan için, işsizliğin %0,13 puan azaldığı saptanmıştır.