Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Para Baımının Maliyeti Nedir ve Bu Maliyet Hangi Kriterlere Göre Nasıl Değişmektedir Nedir

211

 
Para Basımının Maliyeti Nedir ve Bu Maliyet Hangi Kriterlere Göre Nasıl Değişmektedir
2009 yılında üretimi tamamlanan banknotların ortalama birim maliyeti yaklaşık 0,12 TL (12 Kr) olarak gerçekleşmiştir. Banknot maliyetlerini etkileyen faktörler:

Girdi Maliyetleri
İşgücü, hammadde, diğer gider (amortisman, enerji, su, bakım-onarım, vb.) gibi üretim girdilerinin fiyatlarındaki değişimler ile ithal girdilerin kullanımı nedeniyle döviz kurlarındaki değişimler banknot birim maliyetlerini etkilemektedir.
Üretim Miktarı
Bina, makina, teçhizat ve personel gideri gibi maliyetler göz önünde bulundurulduğunda, üretim miktarındaki artışlar birim maliyetlerde düşüşe, azalışlar ise birim maliyetlerde artışa neden olmaktadır.
Basım Özellikleri
Tedavülde olan banknotların basım özellikleri farklı olup teknik ve güvenlik donanımı gibi faktörler birim maliyetleri etkilemektedir.