Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Regresyon Nedir

57

 
Regresyon Nedir, Ne Demek
Değişkenler arasındaki ilişkinin matematiksel bir model ile açıklandığı yöntemdir. İki değişken için analiz yapıldığında basit regresyon, ikiden fazla değişken için analiz yapıdığında ise çoklu regresyon adı verilir. Bağımlı değişken adı verilen değişkendeki değişmeler basit regresyonda bir tek bağımsız değişken, çoklu regresyonda birden fazla bağımsız değişken tarafından açıklanır. Bağımlı değişken etkilenen, bağımsız değişkenler ise etkileyen değişkenlerdir. Nedensellik tek yönlüdür.