Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Regresyonun Temel Varsayımları Nedir

95

 
Regresyonun Temel Varsayımları Nedir, Ne Demek
Regresyon modellerinin geçerliliği temel varsayımlar olarak adlandırılan hata terimi ile ilgili varsayımların geçerliliğine bağlıdır. Bunlar basit regresyon için normallik, sıfır ortalama, otokorelasyon olmaması sabit varyans ve bağımsız değişkenin tesadüfi değişken olmamasıdır. Bu varsayımlar çoklu regresyon içinde geçerlidir. Ayrıca çoklu regresyon için bunlardan başka çoklu doğrusal bağlılık olmaması ve örnek birim sayısının tahmin edilecek parametre sayısından büyük olması varyasyımlarının da geçerli olması gerekmektedir.