Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Reset Testi Nedir

141

 
Reset Testi Nedir, Ne Demek
Ramsey Reset Testine kısaca verilen addır. Ekonometride iki farklı amaç için kullanılır. İlk olarak tanımlama hatalarının testi için kullanılır. Bu durumda değeri bilinmeyip, modelde yer almayan değişkenler yerine temsili değer olarak teorik değerlerin karesine, kübüne ve dördüncü kuvvetine modelle yer verilerek, F testi yapılarak tanımlama hatası olup olmadığı belirlenir. Bu test ikinci olarak sabit varyans sayımının geçerliliğinin testinde de kullanılır. Bu durumda modellden elde edilen artıkların bağımlı değişken, modelin teorik değerlerinin karesi, kübü ve dördüncü kuvveti için bağımsız değişken olduğu regresyon modeli tahmin edilir. Teorik değerlerin kuvvetlerinin katsayıları anlamsız ise sabit varyans varsayımının geçerli olduğuna karar verilir.