Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Siyasal İktisat Nedir

209

 
Siyasal İktisat Nedir, Ne Demek
“Ekonomi politik” olarakta adlandırılır. Doğrudan doğruya iktisat biliminin tanımından yola çıkan bir tanıma göre siyasal iktisat, insan ihtiyaçlarının sınırsızlığı ile bunları karşılıyacak kaynakların sınırlı olması arasındaki gerginlik sebebiyle insan davranışlarının dış dünyanın iktisadi açıdan yapılandırılmasında aldığı biçimleri inceler.