Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Stokastik Süreç Nedir

120

 
Stokastik Süreç Nedir, Ne Demek
Zaman serisinin herbir gözlemi, kendi olasılık dağılımı olan farklı bir tesadüfi değişken ile ifade ediliyorsa bu tesadüfi değişkenlerin oluşturduğu sürece verilen addır. Süreci veya zaman serisi Xt ile gösterilirse, indisin aldığı her bir değer bir tesadüfi değişkeni ifade etmektedir ve kendi ortalaması ve varyansına sahiptir, ayrıca farklı Xt’ler için hesaplanan kovaryans sıfırdan farklıdır. Herbir gözlem için, herbir tesadüfi değişken için ortalama ve varyans birbirine eşit değildir. Stokastik süreç zamana göre sıralanmış tesadüfi değişkenler topluluğudur.