Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Zaman Aşımı Nedir, Ne Demek

199

 
Zaman Aşımı Nedir, Ne Demek
Kanunun tayin ettiği şartlar altında belli bir zamanın geçmesi üzerine bir külfetten kurtulma yolu olarak tarif edilebilir.Zaman aşımına uğramış bir borç ortadan kalkmaz.Alacaklı bunu talep ve dava ederse borçlu zaman aşımı defiinde bulunarak borcunu ödemekten kurtulabilir.Mahkeme zaman aşımını, tarafların talebi olmadan re’sen ele alarak tetkik ve karara bağlayamaz.