Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi Oranları

Abone ol

2019 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

2019 Yılı Oranları
MatrahVeraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde)İvazsız intikallerde
vergi oranı
(yüzde)(*)
İlk290.000 TL için110
Sonra gelen700.000 TL için315
Sonra gelen1.500.000 TL için520
Sonra gelen2.700.000 TL için725
Matrahın5.190.000 TL’yi aşan bölümü için1030
2019 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
·   Evlatlıklar dahil, füru ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinden 250.125 TL’si, füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 500.557 TL’si,
·   İvazsız (yani hibe, hediye, yarışma ve çekilişler ile 5602 s. Kanunda tanımlanan şans oyunlarından kazanılan ikramiyeler vs. yoluyla) intikallerde 5.760 TL’si
·   veraset ve intikal vergisinden istisnadır.
(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

 

2018 Yılı Oranları
MatrahVeraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde)İvazsız intikallerde
vergi oranı
(yüzde)(*)
İlk240.000 TL için110
Sonra gelen570.000 TL için315
Sonra gelen1.270.000 TL için520
Sonra gelen2.200.000 TL için725
Matrahın4.280.000 TL’yi aşan bölümü için1030
2018 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
·   Evlatlıklar dahil, füru ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinden 202.154 TL’si, füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 404.556 TL’si,
·   İvazsız (yani hibe, hediye, yarışma ve çekilişler ile 5602 s. Kanunda tanımlanan şans oyunlarından kazanılan ikramiyeler vs. yoluyla) intikallerde 4.656 TL’si
·   veraset ve intikal vergisinden istisnadır.
(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.