KATEGORİ: VERGİ HABERLERİ

Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Yayınladı

  • MUHASEBE TÜRK

Değer Artış Kazancının Tespitinde Görüş Değişikliği ve Vergi Affı Fırsatı

  • MUHASEBE TÜRK

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16)

  • MUHASEBE TÜRK

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 303)

  • MUHASEBE TÜRK

VERGİ HABERLERİ