Hizmet Satış Sözleşmesi

HİZMET SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

A-) MÜŞTERİ: Ad Soyad (Unvan) / Adres / Telefon No / E-posta Adresi

Tüm bilgiler siteyi kurarken doldurulacak alanlarda yer almaktadır.

B-) EMÜKELLEF Yazılım Ltd. Şti. (EMÜKELLEF)

Cevizli Mah. Zuhal Cad. Ritim İstanbul B Blok Daire:51 Maltepe – İstanbul

Bu anlaşma, Emükellef ile Emükellef Yazılım’dan alan adı,  eposta, hosting, web yazılım, web tasarım vb. hizmetler almak isteyen MÜŞTERİ arasında akdedilmiştir.

2- MÜŞTERİ SORUMLULUKLARI

Aşağıdaki tüm işlerin telif hakları, hukuksal ve yasal sorumlulukları MÜŞTERİ’ye aittir.

3a-) Müşteri tarafından panele eklenen eklenen tüm evraklar ve bilgilerin,

3b-) Web sitesi ve penelden gönderilen tüm mail ve sms gönderimlerinin,

3c-) Web sitesi uzantısına sahip tüm e-posta adreslerinin,

3d-) Müşteri tarafından Emükellef Yazılım’a iletilen ve e-posta vb. yollardan gönderilen tüm bilgi, yazı, içerik, fotoğraf, dosya vb.  materyallerin,

3e-) Müşterinin var olan panel giriş bilgileri, yeni oluşturacağı üyeliklere ait panel giriş bilgilerinin,

yukarıdaki tüm maddelerin güvenlik, doğruluk, telif, yasal ve hukuksal sorumlulukları müşteriye aittir.

3- EMÜKELLEF YAZILIM SORUMLULUKLARI

4a-) Haber, mevzuat, makale ve bilgilerin güncellenmesi

4b-) Müşteriye destek verilmesi

4c-) Yedekleme, teknik bakım ve güncelleme hizmetleri

4d-) E-posta hizmet alt yapısının açılması

4e-) Tescili tarafımızca yapılan veya bize transfer edilen alan adının tescil ve güncellenmesi

4f-) Hosting (sunucu) hizmeti

BİLGİ: Yıllık yenileme hizmeti sadece web sitesi kullanılıyorsa 499 TL’dir. Web sitesi + E-Mükellef programında yıllık 499TL’dir. Fiyatlara kdv dahil değildir.

4- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

İşbu sözleşme web sitesnin kurulduğu (veya web hizmeti alındığı)  tarihte yürürlüğe girecek ve EMükellef Yazılım’dan hizmet aldığı süre boyunca yürürlükte kalacaktır.

5- FESİH VE TAZMİNAT

a-) Taraflardan biri, işbu Sözleşmeden doğacak borç ve taahhütlerden herhangi birini zamanında yerine getirmediği veya eksik yerine getirdiği, yükümlülüklerine uymadığı takdirde diğer taraf bu sözleşmeyi karşı tarafa derhal yazılı (veya mail ile) bildirimde bulunmak koşuluyla tek yanlı fesih etme hakkına haizdir. Şu kadar ki; Müşteri’nin feshi ihbar bildirimi EMükellef Yazılım’a olan tüm borçlarını ödemesi halinde geçerli olacaktır.

6- GENEL HÜKÜMLER

a-) Zorunlu nedenler dolayısıyla sözleşmede belirlenmiş olan yükümlülüklerini yerine getiremeyecek yada yerine getirmede gecikecek olan taraf, zorunlu nedenin ortaya çıkmasından itibaren mümkün olan en kısa sürede diğer tarafa yazılı veya mail yoluyla bildirecektir.

b-) Taraflar, Borçlar kanununda zorunlu neden olarak tarif edilen haller dolayısıyla sözleşmeyi feshetme ve/veya sözleşmenin uygulanmaması yada gecikmesi nedeniyle uğradıkları zararları talep etme hakkına sahip olmayacaktır.

c-) EMükellef Yazılım olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılıkta ve işlerlikte bir servis verecektir, bununla beraber gecikmelerden doğabilecek bilgi kayıplarından, veya MÜŞTERİ’ den kaynaklanan hatalı iletimlerden, EMükellef Yazılım’ın kontrolü dışındaki arıza, kayıp ve zararlardan dolayı EMükellef Yazılım sorumlu tutulamaz.

7- ADRESLER

İşbu sözleşme ve uygulaması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için taraflar, yukarıda belirtilen yazılı adreslerini yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar bu adreslere vaki olacak değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, eski adreslerine yapılacak tebligatın, geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt eder.

8- İADE VE İPTAL

Değerli müşterimiz, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince kişiye özel hazırlanan web yazılımlarında iade veya cayma imkanı bulunmamaktadır. Ancak firmamızın inisiyatifinde bazı özel durumlarda 7 günlük iade süreci sağlanabilir. Bu işlemin yapılması durumunda kurulum işlemleri ve domain, sunucu, hosting vb. hizmetler için 399 TL’lik kesinti yapılarak kalan tutar iade edilir. Eğer ödeme kredi kartı ile yapılmışsa komisyon oranı banka tarafından alınan bir bedel olup iade edilemez. MuhasebePOS, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulumu tarafından alınan onay ile aktif olan bir sanal pos ürünü olduğu için iade edilemez.

9- UYGULANACAK HÜKÜMLER

İş bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler uygulanacak olup, bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise; ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yorum Yazın

Üye olmadan yorumunuzu aşağıya yazabilirsiniz.
E-posta adresiniz sitede görünmeyecektir.

Ücretsiz Dene